De kosten voor Gastouder opvang bestaan uit twee onderdelen:

  1. Kosten per uur per kind voor opvang door de Boerderij Bigtelaar via Gastouderopvang
  2. Kosten voor het Gastouderbureau (door te werken via een Gastouderbureau kunt u Kinderopvangtoeslag aanvragen)

Een gastouderbureau waarborgt de kwaliteit van de gastouderopvang. Een officiële registratie door een erkend gastouderbureau geeft tevens recht op kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst (zie hieronder). U kunt zelf een Gastouderbureau kiezen. 

Facturatie van onderdeel 1 (kosten voor opvang door gastouder: op basis van uurtarief) en onderdeel 2 (kosten voor het gastouderbureau) wordt per maand achteraf gefactureerd door het gastouderbureau

Kinderopvangtoeslag

Door onze registratie bij het Landelijk Register Kinderopvang en werken met een gastouderbureau kunt u als vraagouder kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Voor 2019 is de maximum toeslag vastgesteld op €6,15 per uur per kind. De daadwerkelijke hoogte van uw toeslag hangt af van uw (gezamenlijke) inkomen en het aantal opvanguren afgezet tegen het aantal gewerkt uren van de minst werkende ouder. Ga voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag naar de website van de Belastingdienst.